Aktuellt

Nätbaserad coachning under 5 eller 10 veckor

Utifrån dina mål och behov får du individsanpassat träning- och kostupplägg via en träningsapp och ett kostdata program som du ska följa under fem eller- tio veckors period. Efter 5 veckor stämmer vi av och justerar dina program och ev. kostupplägg. Du får två eller flera träningsprogram samt matscheman att följa.

Pris 5 veckor 2300 kronor och en avstämning efter 5 veckor (15 min)
10 veckor 3000 kronor och en avstämning efter 5 veckor och 10 veckor (15 min vardera)

Vill du veta mer

Är du nyfiken på att få veta mer?